HARMONOGRAM KONKURSU

Zapraszamy studentów do udziału w konkursie 

"Wszystkie modele są błędne, ale niektóre są użyteczne". 

11.03.2024

Rozpoczęcie konkursu. Prace wysyłamy poprzez formularz. Prace można wysyłać indywidualnie lub w grupach do 4 osób.

29.04.2024

Termin na wysyłanie prac.

6.05.2024

Zaproszenie wybranych uczestników konkursu na prezentację prac przed Komisją Konkursową.

10.05.2024

Przedstawienie wybranych prac przed Komisją Konkursową.

Czas na prezentację to 15 minut dla uczestnika indywidualnego oraz 20 min dla grup.

11.05.2024

Ogłoszenie wyników Konkursu.

17.05.2024

Przedstawienie prac na Konferencji Studenckiej na Uniwersytecie Gdańskim.