ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

OGŁASZAMY WYNIKI KONKURSU

W dn. 10.05.2024 na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej odbyło się Posiedzenie Komisji Konkursowej konkursu „Wszystkie modele są błędne, ale niektóre są użyteczne”, na którym zostały zaprezentowane wybrane prace konkursowe. 


Ze względu na wysoki poziom prac oraz wystąpień, Komisja zdecydowała się przyznać dodatkowe nagrody oraz wyróżnienia.


Laureatami konkursu zostają równorzędnie:

Nagrodą dla laureatów jest udział w profesjonalnym szkoleniu z data storytelling (szkolenie zamknięte z certyfikatem) oraz voucher do księgarni Helion o wartości 250 zł.


Dodatkowo, Komisja przyznała wyróżnienia:

Nagrodą za wyróżnienie jest udział w profesjonalnym szkoleniu z data storytelling (szkolenie zamknięte z certyfikatem).W Komisji Konkursowej wzięli udział:

Dziękujemy Komisji Konkursowej za wkład włożony w ocenę wszystkich prac i wystąpień!


Powyższe prace będą zaprezentowane na konferencji studenckiej „Modelowanie: wyzwania i perspektywy”, która odbędzie się już w przyszły piątek, 17.05.2024 na Wydziale Matematyki Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. 


Dziękujemy za wszystkie przesłane prace, inspirujące wystąpienia i za Wasze zaangażowanie :)