"WSZYSTKIE MODELE 

SĄ BŁĘDNE, 

ale niektóre są użyteczne"


FUNDACJA COGITATO 

wraz z FTIMS PG oraz MFI UG

zapraszają studentów do wzięcia udziału w konkursie.


I ETAP

do .29.04

on-line

Przesyłanie prac - indywidualnie lub w grupach do 4 osób.

II ETAP

10.05

Politechnika Gdańska

Prezentacja przed Komisją - 15/20 minut (praca indywidualna/grupowa).

III ETAP

do 11.05

on-line

Ogłoszenie wyników.IV ETAP

17.05

Uniwersytet Gdański

Prezentacja zwycięskich prac na Konferencji Studenckiej - więcej informacji.

Przygotuj krótką pracę na temat "Wszystkie modele są błędne, ale niektóre są użyteczne", aby wziąć udział w konkursie. Do wygrania udział w specjalistycznym szkoleniu zamkniętym z certyfikatem - temat szkolenia: data storytelling.

Zwycięzcy przedstawią swoje prace podczas Konferencji Studenckiej na Uniwersytecie Gdańskim w dn. 17.05 

- konferencja organizowana jest przez Fundację Cogitato we współpracy z Wydziałem Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziałem Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej.

Zapraszamy do udziału uczestników indywidualnych lub grupy do 4 osób.

Złóż pracę do 24.04

Wymagania w stosunku do pracy konkursowej

Powyższe przykłady nie wyczerpują możliwości, mogą stanowić jednak inspirację co do kierunku pracy.